Bestuur

Bestuursleden VVD Afdeling Parkstad en Omstreken

Bestuurslid / vicevoorzitter /secretaris: Marijke Nijkerken (Afvaardiging Onderbanken)

Bestuurslid / Penningmeester: Marcel De Haan (Afvaardiging Onderbanken)

Bestuurslid  Marco Peters (Afvaardiging Heerlen)

Bestuurslid Cobi De Blecourt-Maas (Afvaardiging Landgraaf)